صفحه اصلی > نحوه اسکان
.: نحوه اسکان

 محل اقامت و اسکان به عهده شرکت کنندگان محترم می باشد. شرکت کنندگان می توانند از طریق سامانه از هتل ها  و مکان های معرفی شده از سوی کنگره با وب سایت www.Hotelhamrah.com  که همراه با هزینه تخفیفی ، به رزور محل اقامت خویش اقدام نمایند. این رزرو توسط شرکت سحاب سیر هماهنگ شده و تلفن تماس رابط شرکت سرکار خانم عسکری جهت کسب اطلاعات بیشتر 09338043922 می باشد.

تخفیف ویژه همایش